menu

4.6.1 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu sadalījums pa ieguldījumu plāniem. Lūdzu izvēlieties pārskata gadu un mēnesi no pievienotā saraksta.