menu

 Lai atvērtu apkopojumu, kā pārlūkprogramma jāizmanto Mozilla Firefox vai Google Chrome. 

 

Datu apkopojums izveidots VSAA Statistikas daļā. Datu apkopošanai izmantota eazybi vide. Dati iegūti no Labklājības informācijas sistēmas.

 

 

 Lietotāji tiek nodrošināti ar aktuālu un vispusīgu informāciju par VSAA sniegtajiem pakalpojumiem:

 

  •   ar ikmēneša informāciju par pensijām/pabalstiem/atlīdzībām;

  •   ar ikgadēju informāciju par sociāli apdrošinātām personām.

     

     

The data collection is created in the Statistic Department of the SSIA. The eazybi was ussed for data collection. Data obtained from Welfare Information System.