menu

 4.4.4Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu sadalījums pa ieguldījumu plāniem. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu, mēnesi, līdzdalības veidu un dzimumu no pievienotajiem sarakstiem.