menu

4.4.3 Shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa līdzekļu pārvaldītājiem. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu, mēnesi, līdzdalības veidu un dzimumu no pievienotajiem sarakstiem.