menu

 4.6.4. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu sadalījums pa ieguldījumu plāniem. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu, mēnesi un rādītāju no pievienotajiem sarakstiem.