menu

 4.3.3 Shēmas dalībnieku skaita sadalījums pāc vecuma, dzimuma un līdzdalības veida. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu un dalībnieka dzimumu no pievienotajiem sarakstiem.