menu

 4.6.3 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu sadalījums pa ieguldījumu plāniem. Lūdzu, izvēlieties ieguldījumu plāna nosaukumu un rādītāju no pievienotajiem sarakstiem.