menu

4.3.1 Shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma, dzimuma un līdzdalības veida. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu un mēnesi no pievienotajiem sarakstiem. Vecuma intervālu grupas var atvērt, klikšķinot uz zīmes "+".