menu

4.7.5 Shēmā reģistrēto dalībnieku sadalījums pēc vecuma un pensijas kapitāla. Lūdzu, no pievienotajiem sarakstiem izvēlieties gadu un mēnesi, kā arī dalībnieku vecuma intervālu un pensijas kapitāla intervālu.