menu

4.3.2 Shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma, dzimuma un līdzdalības veida. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu, mēnesi un līdzdalības veidu no pievienotajiem sarakstiem.