menu

4.7.3 Shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc pensijas kapitāla izvēlētajā vecuma grupā. Lūdzu, izvēlieties gadu, mēnesi un vienu vai vairākus vecuma intervālus no pievienotajiem sarakstiem.