menu

4.7.2 Shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma izvēlētajā pensijas kapitāla intervālā. Lūdzu, izvēlieties gadu, mēnesi un vienu vai vairākus pensijas kapitāla intervālus no pievienotajiem sarakstiem.