menu

4.5.4 Dalībnieku kustība pa ieguldījumu plāniem atskaites periodā. Izvēlētajam ieguldījumu plānam klāt nākušo dalībnieku skaits. Lūdzu, izvēlieties ieguldījumu plānu un pārskata gadu no pievienotajiem sarakstiem.