menu

4.5.3 Dalībnieku kustība pa ieguldījumu plāniem atskaites periodā. Izvēlētajam plānam klāt nākušo dalībnieku skaits. Lūdzu izvēlieties ieguldījumu plānu un pārskata gadu.