menu

4.5.2 Dalībnieku kustība pa ieguldījumu plāniem atskaites periodā. No izvēlētā ieguldījumu plāna prom aizgājušo dalībnieku skaits. Lūdzu, izvēlieties ieguldījumu plānu no pievienotā saraksta.