menu

4.5.1 Dalībnieku kustība pa ieguldījumu plāniem atskaites periodā. Dalībnieki, kuri aizgājuši prom no izvēlētā ieguldījumu plāna. Lūdzu, izvēlieties ieguldījumu plānu un pārskata gadu.