menu

4.7.4 Shēmas dalībnieku skaits izvēlētajā pensijas kapitāla intervālā. Lūdzu, izvēlieties pensijas kapitāla intervālu no pievienotā saraksta.