menu

Ja personai tiesības uz Latvijas pensiju rodas, ņemot vērā tikai Latvijas apdrošināšanas periodus, pensiju aprēķina saskaņā ar nacionālajām tiesību normām. Ja Latvijas apdrošināšanas periods nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī citu ES/EEZ dalībvalstu vai līgumvalstu apdrošināšanas periodus, bet pensiju aprēķina, ņemot vērā tikai Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu. 

Šādām personām Latvijas pensijas piešķirtais apmērs var būt mazāks par valstī noteikto minimālo pensijas apmēru, taču līdztekus Latvijā piešķirtajai pensijai šīs personas var saņemt pensiju arī no citas valsts par tajā uzkrātajiem apdrošināšanas periodiem.

VSAA kā pensijas piešķirto apmēru norāda tikai Latvijā piešķirto pensiju - piešķirtais apmērs veidojas no 1. pensiju līmenī uzkrātā pensijas kapitāla un no 2. pensijas līmenī uzkrātā pensijas kapitāla, ja persona to pievienojusi 1. līmenī uzkrātajam pensijas kapitālam. Papildus VSAA norādītajai Latvijā piešķirtajai pensijai persona var saņemt mūža pensiju (par 2. pensijas līmenī uzkrāto pensijas kapitālu) un/vai pensiju no citām valstīm.

 

3.2 Vecuma pensiju piešķirto apmēru (ar piemaksu) salīdzinājums