menu

2.3 Pakalpojumu skaits un vidējais apmērs norādītajā mēnesī (lūdzu, izvēlieties pārskata gadu un mēnesi)