menu

4.1.2 Shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniem. Lūdzu, izvēlieties gadu, mēnesi, kā arī vienu vai vairākus ieguldījumu plānus.