menu

4.1.1 Shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniem. Lūdzu, izvēlieties pārskata gadu no pievienotā saraksta.