menu

1.1 Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā iemaksu alga (lūdzu, izvēlieties rādītāju - sociāli apdrošināto personu skaits vai sociāli apdrošināto personu vidējā iemaksu alga)